Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ambitiøs investering i telemedicin

15-08-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Regeringen vil sætte skub i udbredelsen af telemedicinske løsninger og har afsat 80 mio. kr. til en national handlingsplan.

Målrettede investering i telemedicin

Telemedicin er en af nøglerne til fremtidens sundhedsydelser. Telemedicinske løsninger som videokonference, udveksling af digitale billeder og monitorering af patienten i eget hjem kan i mange tilfælde give samme eller højere behandlings- og livskvalitet for færre ressourcer.

Telemedicin giver fx borgerne mulighed for at blive hjemme i trygge rammer frem for at tage på sygehuset til hyppige, men ofte simple kontroller. Patienten kan selv foretage forskellige rutinemæssige helbredsmålinger, fx blodtryk og iltoptag. Resultaterne sendes online til hospitalet, hvor eksperter overvåger resultaterne og kontakter patienten, hvis det er nødvendigt fx at justere behandlingen eller indkalde patienten til en fysisk kontrol på hospitalet.

Danmark er blandt de lande i verden, der er længst med at bruge telemedicin til at løfte de demografiske og økonomiske udfordringer, vi står over for de kommende år. For at sætte fart på udbredelsen af de telemedicinske løsninger, der har vist deres værd, lancerer regeringen, KL og Danske Regioner nu en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin.

Store gevinster ved telemedicin

Med handlingsplanen igangsættes de hidtil største telemedicinske indsatser i Danmark. Bl.a. udbredes telemedicinsk sårvurdering over hele landet. Det vil medføre sparede udgifter på ca. 300 mio.kr. årligt. Herudover vil der ske øget udbredelse af telemedicinsk behandling af KOL-patienter og psykiatriske patienter.

Handlingsplanen er udarbejdet i Digitaliseringsstyrelsen med inddragelse af relevante sektorministerier, KL og Danske Regioner.

Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, udtaler:

”Med handlingsplanen har en samlet offentlig sektor sat en fælles ambitiøs dagsorden på det telemedicinske område. Vi modner telemedicinske løsninger via stærkere evalueringer og udbreder de bedste løsninger på tværs af sektorer. Det er et stærkt signal fra alle parter om, at vi arbejder sammen om at levere sammenhængende sundhedsydelser til gavn for borgere, medarbejdere og ikke mindst den offentlige økonomi”.

En forudsætning for, at de nye telemedicinske løsninger kan hænge sammen med eksisterende it-systemer på tværs af sygehuse, kommuner og de praktiserende læger er, at der sættes fart på arbejdet med at fastsætte it-standarder på området. Dette indgår derfor også i handlingsplanen.

Læs om de fem initiativer i handlingsplanen:

Klinisk integreret hjemmemonitorering

Hjemmemonitorering for KOL-patienter

Telepsykiatri

Internetpsykiatri

Telemedicinsk sårvurdering

Hvem står bag?

Den telemedicinske handlingsplan er et initiativ i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og indgår i årets økonomiaftaler med kommuner og regioner. Resultaterne fra handlingsplanen vil indgå i regeringens kommende digitaliseringsreform af velfærdsområderne.

Fonden for Velfærdsteknologi i regi af Digitaliseringsstyrelsen har finansieret den telemedicinske handlingsplans fem initiativer med 80 mio. kr. Dertil kommer et betydeligt bidrag fra regioner og kommuner. De fem initiativer i handlingsplanen vil blive fulgt tæt af Fonden for Velfærdsteknologi over de næste tre år med henblik på at vurdere deres fremdrift, effekter og samfundsmæssige gevinster.