Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Staten skal være bedre til it-drift

17-12-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Ny analyse af statens outsourcede it-drift viser, at der er behov for at optimere og professionalisere indkøb og styring af kontrakterne for at opnå en mere omkostningseffektiv it-drift.

Digitaliseringsstyrelsen har i løbet af 2012 gennemført en større analyse af statens it-driftsomkostninger. Staten bruger årligt omkring 7 mia. på it, hvoraf den outsourcede it-drift udgør ca. 1,5 mia. kr. Analysen konkluderer, at staten som helhed skal være bedre til at styre it-driftskontrakterne, og at der skal skabes en øget gennemsigtighed i, hvad der købes og leveres fra eksterne leverandører. På baggrund af dette opstiller analysen tre overordnede anbefalinger:

• Optimering af kontrakter og rationalisering af serviceniveauer
• Professionalisering af leverandørstyring og konsolidering af kontrakter med ensartede services på tværs af ministerier
• Optimering af software licensomkostninger

Analysens anbefalinger estimeres samlet set til på sigt at kunne medføre besparelser på 200 til 300 millioner kroner årligt.

På baggrund af analysens konklusioner, vil der i 2013 og fremefter blive igangsat en række initiativer, der skal forbedre statens outsourcede it-drift. Initiativerne omhandler bl.a. bedre kontrakter, en mere professionel kontrakt- og leverandørstyring, etableringen af et overblik over den samlede it-drift i staten, men også mere langsigtede it-strategiske indsatser. Der nedsættes en tværministeriel styregruppe, der med udgangspunkt i analysens anbefalinger skal følge arbejdet tæt. I 2013 vil der primært blive fokuseret på bedre kontrakter og etablering af et overblik over statens samlede kontraktportefølje indenfor it-drift. Initiativerne koordineres af et nyoprettet rådgivningscenter i Digitaliseringsstyrelsen.

Analysen er inspireret af lignende tiltag i private virksomheder og andre lande, hvor man med succes har indført en mere centraliseret og professionel leverandørstyring af it-driften.

Læs mere om analysen og dens resultater (pdf)