Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Sag- og dokumentstandarder er nu åbne obligatoriske standarder

31-05-2012 Digitaliseringsstyrelsen

På Sag- og dokumentområdet findes pt. to sæt af standarder. Der findes FESD-standarder samt de senere udviklede Sag- og dokumentstandarder. FESD-standarderne har siden 2007 været optaget på listen over åbne obligatoriske standarder. Per 15. maj 2012 er også Sag- og dokumentstandarderne optaget på listen under "Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering".

I regi af det fællesoffentlige standardiseringsarbejde er der efter afslutningen i 2008 af FESD-standardiseringsarbejdet pågået arbejde med såkaldt "Sag- og dokumentstandardisering", hvor der til og med 2010 blev fremstillet seks standarder:

Specifikation af serviceinterface for sag
Specifikation af serviceinterface for dokument
Specifikation af serviceinterface for arkiv
Specifikation af serviceinterface for klassifikation
Specifikation af serviceinterface for organisation
Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet

 
Disse seks standarder har Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen per 15. maj 2012 besluttet at indføre på listen sammen med de oprindelige FESD standarder og således indgå i sættet "Standarder til elektronisk sags- og dokumenthåndtering".


Begge sæt af standarder vil være på listen over åbne obligatoriske standarder indtil videre. Det skønnes dog, at FESD-standarderne på et tidspunkt vil miste deres deres betydning samtidig med at betydningen af Sag- og dokumentstandarderne vil stige, hvilket har som konsekvens, at FESD-standarderne således på et tidspunkt vil udgå af listen over åbne obligatoriske standarder.

Du kan få adgang til listen over åbne obligatoriske standarder via dette link