Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Pressemeddelelse: Ny oversigt over statens 73 største it-projekter

21-02-2012 Digitaliseringsstyrelsen

For første gang får staten et ajourført overblik over alle it-projekter over 10 millioner kroner. Oversigten gør status på 73 projekter til en værdi af i alt 4,1 milliarder kroner.

Ny kortlægning af store offentlige it-projekter

Den første af en række løbende projektoversigter kortlægger nu statens samlede igangværende investeringer i it-projekter. De halvårlige oversigter er en del af den værktøjskasse til bedre it-styring i staten, som blev besluttet i 2010 som et led i professionaliseringen af arbejdet med it-projekter i staten. Oversigten baserer sig på, at statslige myndigheder med it-projekter over 10 mio. kr. er blevet bedt om at give en statusvurdering af deres projekter i forhold til tid, økonomi og gevinstrealisering. 

Det er Digitaliseringsstyrelsen, som har indsamlet oplysningerne fra myndighederne. Her siger vicedirektør Lars Frelle-Petersen:

”Der har tidligere været initiativer til at få bedre overblik over de statslige it-projekter, men det er nyt, at vi fremover hvert halve år vil offentliggøre en oversigt over de store it-projekter.”

”Den oversigt, vi lægger frem nu, har kun helt basale oplysninger om projekterne. Det skyldes, at der er tale om såkaldte ”gamle” projekter, som er startet inden de nye og skærpede krav til it-projekter er trådt i kraft i 2011. De ”nye” projekter vil vi kende bedre, og vi vil dermed få flere oplysninger om projekternes fremdrift. Vi vil også løbende have en dialog med projekterne, som giver mulighed for at hjælpe, når projekterne løber ind i vanskeligheder. På den måde kan vi sammen med de ansvarlige myndigheder bidrage til, at projekterne ikke løber af sporet.”

It-projekter til milliarder

Oversigten over it-projekterne er tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Herunder følger nogle nøgletal fra rapporten.

  • Der var i december 2011 73 store statslige it-projekter fordelt på 16 ressortministerier med et samlet budget på 4,1 milliarder.
  • 27 af de 73 projekter blev afsluttet i andet halvår af 2011 og yderligere 34 forventes afsluttet i 2012.
  • Ministerområder med flest igangværende projekter: Skatteministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  • 30 pct. af projekterne har justeret deres tidsplan siden 1. maj 2011, og ca. 20 pct. af disse med mere end tre måneder. 
  • 50 pct. af projekterne er effektiviseringsprojekter og står for over halvdelen af de samlede omkostninger. De resterende projekters formål fordeler sig på kvalitetsløft og opfyldelse af international lovgivning. 
  • 89 pct. af projekterne forventer i nogen eller i væsentlig grad at realisere de gevinster, som var formålet med projektet.
  • Projekterne anvender 122 leverandører. 13 af leverandørerne deltager på mere end 2 projekter. 

Fra 1. januar 2011 har alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. skullet indsende deres projektmateriale til Digitaliseringsstyrelsen, inden de går ud og anskaffer en it-løsning. 71 af projekterne i oversigten er ”gamle” projekter fra før januar 211, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed i de første indrapporteringer.

Digitaliseringsstyrelsen forventer, at de kommende statusrapporter vil kunne give yderligere oplysninger om projekternes fremdrift i takt med, at flere projekter lever op til de nye krav.

Download faktaark om professionaliseringsindsatsen af statens it-projekter.