Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Offentlige hjemmesiders tilgængelighed skal gøres bedre

21-12-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsens kortlægning af offentlige hjemmesiders tilgængelighed er netop afsluttet. I forhold til den seneste tilsvarende kortlægning i 2010 viser resultaterne, at bundniveauet er hævet, mens det fortsat er svært at nå den absolutte top. Således har 61 pct. af de kortlagte hjemmesider i år få eller ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer. I 2010 var det tilsvarende tal 48 pct.

Tilgængelighed har i denne forbindelse at gøre med de principper og teknikker, man skal tage højde for, når man udvikler hjemmesider med henblik på at gøre indholdet tilgængeligt for alle brugere, herunder brugere med handicap. Det er således en forudsætning for, at så mange som muligt kan bruge de offentlige hjemmesider.

”Det er positivt at se, at flere hjemmesider end tidligere kun har få eller ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer. Men der er brug for, at de offentlige hjemmesider bliver endnu bedre,” udtaler kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Michael Bach Petersen. ”De enkelte myndigheder har en klar forpligtelse til at efterleve tilgængelighedskravene på deres egne hjemmesider, og de kan indhente råd og vejledning hos os i Digitaliseringsstyrelsen. I forhold til den centrale borgerportal, borger.dk, som Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for, er vi allerede i gang med at sikre, at den fremover i endnu højere grad lever op til tilgængelighedskravene”, fortsætter Michael Bach Petersen.

Krav til selvbetjeningsløsningerne

I forbindelse med overgangen til digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, vil de løsninger, som det løbende bliver obligatorisk at anvende, leve op til både tilgængelighedskravene og relevante brugervenlighedskriterier. Digitaliseringsstyrelsen arbejder tæt sammen med bl.a. KL og leverandørerne af selvbetjeningsløsningerne for at sikre dette.

”Til næste år offentliggør vi en udviklingsvejledning, som hjælper myndighederne med at sikre, at deres selvbetjeningsløsninger lever op til de relevante fællesoffentlige krav. Tilgængelighedsstandarden WCAG er et af disse krav.” siger Michael Bach Petersen.

Rapport med resultaterne af kortlægningen 2012 (pdf) 

Generelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Michael Bach Petersen, tlf: 2015 5569, e-mail: mbpet@digst.dk, og tekniske til fuldmægtig Peter Houmann, tlf: 4187 8717, e-mail: pghou@digst.dk.

 

Baggrund

Årets kortlægning er den tredje, der er foretaget. De to første blev foretaget i 2008 og 2010. Kortlægningen er foretaget af konsulentvirksomheden Sensus på foranledning af Digitaliseringsstyrelsen. Metoden bag kortlægningen

Udvikling fra 2010 til 2012

Der er i 2012 7 pct. godt tilgængelige hjemmesider, en forøgelse på 1 procentpoint siden 2010. Jævnt tilgængelig er gået med 12 procentpoint til 54 pct. fra 42 pct., mens der er blevet 10 procentpoint færre i kategorien Mangelfuld fra 44 pct. i 2010 til 34 pct. i 2012. Endelig er der et fald på 3 procentpoint i kategorien Dårlig tilgængelig fra 8 pct. til 5 pct.

Kortlægningen bruger en kvantitativ vurdering med opgørelse af antal fejl foruden en kvalitativ vurdering, hvor en tilgængelighedsekspert vurderer sidens samlede tilgængelighed efter denne skala:

  • God tilgængelighed: Netstedet har ingen eller få formelle tilgængelighedsfejl og har ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer. 
     
  • Jævn tilgængelighed: Netstedet har nogle formelle tilgængelighedsfejl, men få eller ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer med væsentlige funktioner og/eller væsentligt indhold. 
     
  • Mangelfuld tilgængelighed: Netstedet har adskillige formelle tilgængelighedsfejl og flere væsentlige funktioner og/eller væsentligt indhold, som ikke kan bruges af en eller flere brugergrupper. 
     
  • Dårlig tilgængelighed: Netstedet har mange formelle tilgængelighedsfejl og mange alvorlige tilgængelighedsproblemer med væsentligt indhold, som udelukker en eller flere brugergrupper.