Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

'Open Government' som drivkraft for effektiv digitalisering og åbenhed

10-02-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Danmark har en digital førerposition i verden og er klar til at tage de næste store skridt på den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstrategien er med sine 60 indsatser den overordnede ramme for at sikre denne fremdrift.Fra marts 2012 vil strategien blive suppleret af en ’open government’-handlingsplan.

Danmark er på vej til at tilslutte sig den amerikanske regerings open government-initiativ, Open Government Partnership (OGP). Initiativet er et multilateralt samarbejde mellem foreløbigt 52 lande, som skal fremme åbenhed i den offentlige sektor via bl.a. transparens, borgerdeltagelse og anvendelse af teknologi og innovation til at udvikle samfundet.

Alle deltagende lande skal på baggrund af en offentlig høring med inddragelse af borgere, virksomheder og det øvrige civilsamfund udarbejde en etårig handlingsplan med konkrete forpligtelser gældende fra april 2012.

Høring om bidrag til en dansk handlingsplan igangsat

Digitaliseringsstyrelsen har netop igangsat høring med frist den 29. februar. Styrelsen opfordrer borgere, virksomheder, interesseorganisationer samt offentlige institutioner til at komme med input og ideer til den danske handlingsplan.
Fokusområder i handlingsplanen vil være, hvordan offentlige tjenester og information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft samt at stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet.

Måling af åbenhed og transparens i den offentlige sektor

Europa-Kommissionen har netop offentliggjorde rapporten: ”2011 eGovernment Benchmark Pilot on Open Government and Transparency – Measuring the potential of eGovernment to foster Open Government and Transparency in Europe”.

Hvis Kommissionens forslag bliver gennemført, kan der for første gang blive en mulighed for på tværs i EU at sammenligne graden af åbenhed og transparens i udbudte offentlige digitale tjenester. Dette giver dermed for første gang mulighed for internationalt at måle på graden af åbenhed og transparens i forskellige lande og dermed værdifulde data, der kan støtte og dokumentere Danmarks og andre EU-landes deltagelse i Open Government Partnership.

Mere information