Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ny fælles offentlig implementeringsvejledning om digitalisering af breve

12-06-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen lancerer i samarbejde med KL og Danske Regioner en implementeringsvejledning for myndighedernes digitalisering af breve

Folketinget har netop med et stort flertal vedtaget Lov om Offentlig Digital Post.

Loven er en vigtig milepæl i gennemførelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og er dermed et stort skridt på vejen til at indfri regeringens målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Loven betyder, at alle myndigheder i løbet af de kommende år skal i gang med at automatisere arbejdsgange og digitalisere breve.

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet en implementeringsvejledning, der har til formål at give beslutningstagere, projektledere og andre projektdeltagere et værktøj til at skabe overblik over indholdet af projekter målrettet digitalisering af breve i en myndighed.

Vejledningen bygger på opsamlede erfaringer fra myndigheder og introducerer og behandler en række temaer overordnet. I vejledningen er det således muligt at få gode råd til blandt andet udarbejdelse af business cases, projektorganisering, analyse af breve, der skal sendes digitalt, etablering af den tekniske infrastruktur, forandringsledelse m.v.

Vejledningen er opbygget, så den både kan læses i sin fulde længde, men også kan anvendes som et opslags-værk, idet de enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden.

Læs implementeringsvejledningen