Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

EU-Kommissionen fremsætter direktivforslag om offentlige hjemmesiders tilgængelighed

13-12-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Den 3. december 2012 - på den internationale dag for personer med handicap - fremsatte EU-Kommissionen forslag til et nyt direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers hjemmesider. Tilgængelighed har i denne forbindelse at gøre med de principper og teknikker, man skal tage højde for, når man udvikler hjemmesider, med henblik på at gøre indholdet tilgængeligt for alle brugere, herunder brugere med handicap.

EU-Kommissionen lægger med sit forslag op til at forpligte 12 typer af offentlige hjemmesider til at overholde tilgængelighedskravene, samt at det skal være muligt for de enkelte medlemslande at udvide listen over omfattede hjemmesider. Derudover lægger forslaget op til, at medlemslandene skal træffe foranstaltninger for at fremme anvendelsen af kravene om webtilgængelighed på alle andre offentlige organers websteder. Endelig skal medlemslandene løbende overvåge de berørte websteders overensstemmelse med tilgængelighedskravene.

I direktivforslaget anføres den internationale standard ISO/IEC 40500:2012 AA, som det niveau, de omfattede hjemmesider skal overholde. Standarden er også kendt som de internationale tilgængelighedsretningslinjer WCAG 2, og er i Danmark allerede en af flere obligatoriske, åbne standarder for offentlige myndigheder.

Direktivforslaget skal nu forhandles i Ministerrådet og i Europa-Parlamentet inden endelig vedtagelse i EU. De endelige krav og tidsfrister for implementering er således ukendte på nuværende tidspunkt.

Læs Kommissionens pressemeddelelse om forslaget

Tilgængelighed i Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen varetager en række opgaver inden for it-tilgængelighed i den offentlige sektor særligt vedrørende information og rådgivning til offentlige myndigheder og leverandører omkring overholdelse og implementering af de internationale retningslinjer for tilgængelighed på internettet. Andre opgaver omfatter analyse, kortlægning og fokus på it-tilgængelighed i projekter under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Digitaliseringsstyrelsens arbejde med it-tilgængelighed

Yderligere information, kontakt Thomas Holmstrøm Frandzen, 5092 5662, thfra@digst.dk