Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digitaliseringsstyrelsen lancerer ”netsikker nu!”-kampagne

21-02-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Netsikker nu! er en landsdækkende, borgerrettet kampagne, der skal gøre danskernes brug af it og internet mere sikker. Samtidig arbejder kampagnen for at styrke borgernes viden om og tillid til brugen af digitale løsninger.

Kampagnen lanceres den 21. februar og løber frem til og med den 29. marts 2012.

Kampagnens tema

Netsikker nu! 2012 sætter fokus på ”let og sikker e-handel”. Hermed sætter kampagnen fokus på at få flere borgere til at handle nemt og sikkert på nettet.

Kampagnen udgør således et essentielt redskab til at nedbryde den barriere, som en oplevelse af manglende sikkerhed udgør for borgere, der overvejer at handle eller har handlet på nettet, men som er forbeholdne netop pga. usikkerhed ved e-handel.

Samarbejde på tværs

Kampagnen baserer sig på et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og en lang række danske organisationer, myndigheder og virksomheder, der alle har fokus på danskernes informationssikkerhed.

Kampagnens samarbejdspartnere udgør en vigtig kommunikationskanal i hele kampagneperioden.

Hvor vil kampagnen være at finde?

Netsikker nu! 2012 baserer sig hovedsageligt på online-aktiviteter inden for udvalgte og klart afgrænsede temaer med relevans for den adfærdsmæssige side af borgernes sikkerhed.

Kampagnen kommunikerer bl.a. via en kampagneside på Facebook samt et kampagnesite, hvor man kan teste sin viden om sikkerhed på nettet i en quiz og et spil samt få svar på spørgsmål i en FAQ. Kampagnen drager også i hele kampagneperioden stor nytte af kampagnens 54 samarbejdspartnere, der alle bidrager til, at kampagnens budskaber når bredt ud i landet via bl.a. hjemmesider, nyhedsbreve, trykte materialer mv.

Udover at kommunikere via hjemmeside og Facebook distribueres der en folder med gode råd om sikker e-handel til biblioteker, borgerservicecentre og ældreorganisationer. Kampagnen tilbyder desuden undervisningsmateriale, som distribueres via Lær-mere-om-it-netværkets undervisningsaktiviteter.

Følg kampagnen på: www.netsikkernu.dk og på Facebook: www.facebook.com/ensikkerhandel