Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digitaliseringskonferencen 2013 får strategisk fokus

05-11-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringskonferencen afholdes for tiende gang i september 2013, og traditionen tro tilpasses form, indhold og målgruppe til den aktuelle og påtrængende dagsorden.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker fortsat et stort engagement fra hele den offentlige sektor om at nå målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og Digitaliseringskonferencen vil derfor fremover blive brugt som et kickoff for den kommende digitaliseringssæson. Fokus vil i endnu højere grad end hidtil være på de strategiske sider af digitaliseringen, og således i mindre grad på konkrete tekniske løsninger, teknologier og metoder.

Ud over en fokusering af konferencens indhold vil Digitaliseringskonferencen blive afviklet over én dag i Københavnsområdet.

Digitaliseringsstyrelsen skylder stor tak til de offentlige og private interessenter, som de senere år har bidraget indholdsmæssigt og økonomisk til gennemførelsen af Digitaliseringskonferencen. Fremover vil konferencen imidlertid ikke benytte sig af medarrangører, om end talerne fortsat vil repræsentere bredden i både offentlige og private aktører i den samlede digitaliseringsindsats.

Digitaliseringsstyrelsen vil samtidig gøre opmærksom på, at der i første del af 2013 afholdes en konference om overgangen til obligatorisk digital selvbetjening. Her vil vinderne af Bedst på Nettet 2012 også blive kåret. Information om konferencen – herunder program og tilmelding – vil kunne findes på digst.dk fra 15. november 2012.

Yderligere information om Digitaliseringskonferencen vil blive offentliggjort på digst.dk fra foråret 2013, og efterhånden som planlægningen skrider frem. Information om Bedst på nettet-konferencen vil tilsvarende kunne findes på digst.dk fra 1. december 2012.