Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Den offentlige sektor skal være dobbelt så digital

23-11-2012 Digitaliseringsstyrelsen

En ny fællesoffentlig analyse viser, at dobbelt så mange henvendelser samlet set skal være digitale om tre år i forhold til i dag, hvis målsætningen om et digitalt offentligt Danmark i 2015 skal nås. I 2013 bliver det blandt andet obligatorisk at vælge læge og anmelde cykeltyveri på nettet.

Konsulentvirksomheden Boston Consulting Group har i samarbejde med staten, kommunerne og regionerne gennemført en analyse, der viser, hvordan målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om, at 80 pct. af al relevant kommunikation mellem borgere og virksomheder og den offentlige sektor skal foregå digitalt fra udgangen af 2015, kan realiseres.

 

I dag er det ca. 40 pct. af borgernes henvendelser til det offentlige, der foregår via digitale kanaler. Med analysen er der udarbejdet en overordnet plan for, på hvilke områder borgerne frem mod 2015 skal bruge computeren i stedet for at udfylde papirblanketter. Planen peger på 63 serviceområder, som ved digitalisering vil øge digitaliseringsgraden til 84 pct.

 

Til næste år skal borgerne vælge læge og anmelde cykeltyveri på nettet

Dermed ligger det også klart, hvilke områder, som den offentlige sektor i de kommende år skal fokusere på, hvis strategiens målsætning skal nås. Overgangen fra papirblanketter til digital selvbetjening kommer til at foregå trinvist, så en ny bølge af selvbetjeningsløsninger hvert år bliver digital frem mod 2015. Lægeskift, anmeldelse af cykeltyveri, ægteskabserklæring og indberetning af forskudsopgørelse er bare nogle af de områder, som myndighederne arbejder med at gøre obligatorisk digitale for borgerne fra 2013.

Digitalisering af henvendelser kan spare 900 mio. kr.

Samlet set kan samfundet spare op imod 900 mio. kr. om året, når det sidste af de 63 kortlagte serviceområder er digitaliseret. Pengene spares ved, at myndighederne fx ikke længere manuelt skal indtaste oplysninger og ringe tilbage til borgeren, ligesom arbejdet med bedre og mere brugervenlige løsninger bidrager til en mere effektiv betjening af borgeren.

Der udestår yderligere validering på enkelte områder, blandt andet som følge af omorganiseringer, ændret opgavestruktur, mv., der bliver obligatorisk digitale i 2014. Regeringen træffer i 2013 beslutning om, hvilke områder, der skal gøres obligatoriske i 2014, hvilke områder, der skal valideres yderligere og på hvilke områder, der udestår beslutninger.

Hent rapporten:

Selvbetjening på ingående henvendelser (pdf)

Selvbetjening i staten (pdf)

Selvbetjening i kommunerne (pdf)

Selvbetjening på Udbetaling Danmarks område (pdf)

Pressehenvendelser til Geske Fischer-Hansen tlf. 4090 6073, gfh@digst.dk