Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Dansk handlingsplan for open government

18-04-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Danmark har i lighed med mere end 50 andre lande tilsluttet sig det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP), som blev stiftet i 2011 af den amerikanske regering i samarbejde med syv andre lande, heriblandt Norge og Brasilien.

Formålet med OGP er at fremme god regeringsførelse og at styrke demokratiet ved, at deltagerlandene forpligter sig til initiativer inden for transparens omkring offentlige beslutningsprocesser, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet, antikorruption og ansvarsplacering samt teknologi og innovation. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for den overordnede koordination af det danske arbejde med OGP.

Handlingsplan baseret på offentlig høring

Som et led i tiltrædelsen af OGP er der udarbejdet en etårig handlingsplan for open government-aktiviteter i Danmark. Handlingsplanen, som præsenteres på Open Government Partnership High Level Meeting i Brasilien den 17. – 18. april, er baseret på input fra en bred høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er og offentlige myndigheder har bidraget med forslag til initiativer og aktiviteter.

Handlingsplanens initiativer understøtter regeringsgrundlaget fra 2011 og spænder bredt over udfordringer i fremtiden i forhold til uddannelse, viden, innovation, sundhed, styring i den offentlige sektor, demokratisk deltagelse og inddragelse af civilsamfundet. Initiativerne tager blandt andet udgangspunkt i elementer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, men der indgår også aktiviteter på flere andre områder.

En ny tilgang til den offentlige sektors rolle

OGP skal bidrage til at sikre, at offentlige service og information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde, til at stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft. En central drivkraft er udnyttelsen af nye teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig information og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og at øge både det formelle og det uformelle samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfundet.

Løbende og åben proces

Arbejdet med OGP og med at udbrede open government i Danmark vil være en løbende og åben proces, som vil række ud over handlingsplanens konkrete initiativer, idet yderligere aktiviteter løbende kan inddrages, og den danske indsats kan videreudvikles. Open government-indsatsen skal være en åben proces, og hele Danmark er inviteret til at deltage.

Yderligere information

Se den danske handlingsplan (pdf) (pdf)

Baggrundsinformation og nyheder om det internationale OGP findes på www.opengovernmentpartnership.org

Kontakt

Cathrine Lippert, tlf. 2257 7174, calip@digst.dk

Yih-Jeou Wang, tlf. 2569 3264, yjwan@digst.dk