Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Folketinget vedtager lov om digital post

06-06-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Stort skridt frem mod et digitalt Danmark i 2015

Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget Finansministerens forslag til Lov om Offentlig Digital Post

Loven er en vigtig milepæl i gennemførelsen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og er dermed et stort skridt på vejen til at indfri regeringens målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Lovforslaget fastlægger retsvirkningen af anvendelse af den offentlige digitale postløsning, som bl.a. kan tilgås på www.borger.dk, og gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at blive tilsluttet til digital post. Lovforslaget sikrer, at der tages hensyn til borgere med særlige behov, der ikke selv kan anvende den digitale postløsning.

Fakta om loven

• Loven omfatter alle former for meddelelser fra det offentlige, herunder afgørelser.
• Loven sidestiller retsvirkningerne af digital kommunikation i Offentlig Digital Post med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel papirpost. Det betyder, at meddelelser sendt gennem digital post får samme bindende virkning som papirpost har i dag.
• Det er hensigten at den obligatoriske tilslutning for borgere sker i november 2014, og det er forventningen at obligatorisk tilslutning af virksomheder vil ske i løbet af 2013.