Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Øget indsats mod socialt snyd og fejludbetalinger

26-10-2012 Digitaliseringsstyrelsen

En fællesoffentlig analyse af socialt snyd og fejludbetalinger i forbindelse med udbetalingen af sociale ydelser, fx boligsikring og børnetilskud er blevet offentliggjort. Rapporten viser, at der er et stort økonomisk potentiale ved mere systematisk kontrol og forebyggelse af fejludbetalinger.

For at forhindre fejl og snyd anbefaler rapporten, at de offentlige myndigheder bliver bedre til at samarbejde og bruge eksisterende data mere effektivt. På denne måde kan ændringer i oplysninger om fx bopæl, job og formue automatisk krydstjekkes af systemerne, så fejl opfanges så tidligt som muligt.

Analysen peger på, at der skal skrues på flere håndtag, hvis fejl og snyd skal til livs. Der er bl.a. behov for at se på mulighederne for at automatisere sagsbehandlingen, fjerne lovgivningsmæssige barrierer for bedre anvendelse af digitale værktøjer til effektiv kontrol samt sikre en mere hensigtsmæssig organisering af indsatsen på tværs af myndigheder.

Konkrete løsninger på vej
Den fremadrettede indsats vil i høj grad bygge videre på initiativer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, særligt i forhold til fx grunddata, eIndkomst og Udbetaling Danmark.

For at konkretisere rapportens anbefalinger og sikre, at gevinsterne ved en forbedret indsats indfries, nedsættes en tværministeriel styregruppe med Finansministeriet som formand. Styregruppen vil bestå af de relevante ministerier, og KL og Udbetaling Danmark inviteres til at deltage i arbejdet. 

Frem mod sommeren 2013 opstilles de konkrete løsninger, der mest effektivt kan nedbringe antallet af uberettigede udbetalinger. Løsningerne vil særligt sigte på:
• Mulighederne for øget automatisering fx gennem tilpasninger af lovgivningen og regelforenklinger.
• Muligheder for mere effektive fællesoffentlige it-løsninger og anvendelse af digitale redskaber.
• Barrierer for øget datagenbrug og samstilling af data - med respekt for privatlivets fred.
• Behovet for en mere hensigtsmæssig organisering af opgaver, ansvar og samarbejde mellem de myndigheder, som er aktører på området.

Analysen er gennemført af Deloitte Consulting som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Hent samlet analyse (pdf)
Hent ledelsesresume af analyse (pdf)  

Læs den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015