Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Offentliggørelse af vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

15-07-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), SKAT og KL udarbejdet en vejledning til, hvordan man i højere grad kan indtænke digitalisering i det lovforberedende arbejde. 

Arbejdet udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvoraf det fremgår, at digitalisering skal indtænkes mere systematisk i lovgivningsprocessen. 

Vejledningen indeholder hvilke overvejelser om digitalisering, man kan gøre sig, når man sidder i det lovforberedende arbejde. Det er relevant på mange områder, hvor der hidtil ikke - eller kun i begrænset omfang - har været tænkt på digital kommunikation, digitale arbejdsgange m.v.

Det er hensigten, at vejledningen vil blive opdateret med indføjelse af et kommende notat fra Justitsministeriet vedrørende spørgsmål af forvaltningsretlig karakter, som man særlig skal være opmærksom på i forbindelse med digitaliseringsprojekter.