Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Opdateret version af vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

18-12-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning er netop blevet opdateret, så vejledningen også dækker forvaltningsretlige spørgsmål, man kan støde på i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning

Vejledningen er blevet suppleret med et notat fra Justitsministeriet, vedrørende spørgsmål af forvaltningsretlig karakter, som man særlig skal være opmærksom på i forbindelse med digitaliseringsprojekter. 

Vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning er udarbejdet i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Erhvervsstyrelsen), Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), SKAT og KL og giver svar på, hvordan man i højere grad kan indtænke digitalisering i det lovforberedende arbejde. 

Arbejdet udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvoraf det fremgår, at digitalisering skal indtænkes mere systematisk i lovgivningsprocessen. 

Vejledningen indeholder hvilke overvejelser om digitalisering, man kan gøre sig, når man sidder i det lovforberedende arbejde. Det er relevant på mange områder, hvor der hidtil ikke - eller kun i begrænset omfang - har været tænkt på digital kommunikation, digitale arbejdsgange m.v. 

Den opdaterede version af vejledningen kan hentes her (pdf)