Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Forslag til samlelov 4 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening sendt i høring

05-11-2014 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har den 4. november 2014 sendt forslag til samlelov 4 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening i offentlig høring. Lovforslaget omhandler digitaliseringen af en række områder i den fjerde bølge.

Lovforslaget følger samme koncept som de tre tidligere samlelove for bølge 1, 2 og 3 og medfører, at der på en række nye områder indføres krav om, at de borgere, der kan, skal anvende de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger. De nye digitale områder omfatter:

 • afgivelse af oplysninger og anmodning om sygedagpenge
 • afgivelse af samtykke til indhentelse af en offentlig straffeattest
 • anmodning om bestilling af arkivalier
 • afgivelse af samtykke til indhentelse af børneattest
 • ansøgning om personligt tillæg og helbredstillæg
 • ansøgning om tilskud til lægemidler købt i et andet EU/EØS-land
 • indgivelse af klager til Patientombuddet over sundhedsvæsenet
 • indgivelse af klager over sundhedspersoner
 • indgivelse af klager til Ankenævnet for Patienterstatningen over Patienterstatningens afgørelser
 • ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet
 • indgivelse af klager som flypassager
 • ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv.
 • anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR

Borgere, der har vanskeligt ved digital selvbetjening, skal tilbydes hjælp og vejledning, og de borgere, der ikke kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, skal tilbydes en anden måde at ansøge, anmode eller indgive meddelelse på.

Lovforslaget findes på: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42116