Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Workshopper gav input til næste generation NemID

29-01-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan skal NemID’s afløser se ud? It- og sikkerhedseksperter og repræsentanter for borgerne og erhvervslivet var inviteret til at drøfte det mulige indhold af næste generation NemID.

Workshop NemID projektarbejde

NemID forbinder det digitale Danmark

NemID er i dag et helt centralt element i den it-infrastruktur, der skaber digitale forbindelser mellem borgerne, virksomhederne og den offentlige sektor. Kontrakten for den nuværende NemID-løsning udløber i slutningen af 2017. Digitaliseringsstyrelsen er derfor i gang med at analysere, hvordan fremtidens NemID kan se ud.

For at få input til hvad fremtidens NemID skal kunne, og hvilke konkrete elementer løsningen bør indeholde, har Digitaliseringsstyrelsen den 22. og den 26. januar afholdt et workshopforløb for en bred deltagergruppe. Deltagerne talte blandt andre Danske Handicaporganisationer, Ældre Sagen, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Socialt Udsatte, Landbrug og Fødevarer, DI ITEK, Dansk Erhverv, Center for Cybersikkerhed, IT-politisk Forening it-eksperter og forskere.

Se den fulde deltagerliste her (pdf).

Vigtige input til det videre arbejde

Deltagerne kom på workshopperne med input til en række løsningselementer og drøftede emner som sikkerhed, privacy, brugervenlighed og anvendelsesområder for næste generation NemID. Formålet med workshopperne var at få kvalificerede input til det videre arbejde med den konkrete udformning af fremtidens NemID.

”Man fikser næppe den fællesoffentlige digitalisering med en enkelt workshop eller fem. Men det er grundlæggende positivt, at Digitaliseringsstyrelsen inviterer til dialog. Workshoppen bekræfter, at der ligger en stor og kompleks opgave med at skabe en løsning, der skal være let og tryg for både den almindelige borger og for mange forskellige typer virksomheder, og som skal være gearet til skiftende behov og teknologier,” siger Janus Sandsgaard fra Dansk Erhverv.

NemID workshop

Mange ønsker og behov

På workshopperne fremkom der mange ønsker til fremtidens NemID. Drøftelserne af en række nye løsningselementer tydeliggjorde, at der er en række overordnede dilemmaer, eksempelvis at flere valgmuligheder for sikringsniveauer og login-faktorer ikke nødvendigvis er brugervenligt for alle. Herudover fremgik det, at en central opbevaring af borgerens private digitale nøgle for nogle grupper er det mest trygge, hvor det for andre grupper er mest trygt selv at kunne opbevare den.

”Selvom vi kun berørte elementerne ved scratching the surface, så var det alligevel nyttige og vigtige problemstillinger, der blev rejst,” siger forsker ved Københavns Universitet Erik Frøkjær. Han fortsætter:

”Det er vigtigt at få den "almindelige" borgers behov meget klarere frem. I workshops af denne art er det primært interesseorganisationers og virksomhedernes behov, som kommer klart til udtryk. Det er fint og naturligvis overordentlig vigtigt - men vi skal arbejde meget dybtgående med problemstillingerne for borgerne. Det vil sige med de mange og forskelligartede behov og problemer, som NemID rejser for de mange forskelle typer af borgere.”

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Marianne Sørensen bekræfter, at brugerne har mange forskellige ønsker:

”Workshopperne viser, at der er mange forskellige – og til dels modsatrettede – holdninger og ønsker til NemID. Målet er at komme frem til en løsning, der både er sikker og brugervenlig samt økonomisk fordelagtig. Vi har derfor en opgave med at afveje og prioritere alle de relevante ønsker og behov til den næste generation NemID”.

Forudsætninger for den kommende løsning

Foranalyserne af næste generation NemID arbejder ud fra en grundlæggende forudsætning om, at det så vidt muligt skal imødekommes, at den nye løsning skal være modulært opbygget, at løsningen skal være standardbaseret og åben, og at løsningen alene skal omfatte identifikationen og muligheden for at underskrive digitalt (hhv. autentificering og signering).

Nye løsningselementer i næste generation NemID

Foranalyserne peger på, at næste generation NemID skal opfylde de samme forretningsmæssige krav som i dag. Næste generation NemID skal derudover tænkes mere differentieret, så den i højere grad kan tilpasses de enkelte brugeres ønsker og behov. Digitaliseringsstyrelsen har identificeret en række mulige nye elementer, som blev drøftet af deltagerne på workshopperne. De nye mulige løsningselementer er:

  • Flere sikringsniveauer og adskillelse af eID og eSignatur
  • NemID til virksomheder og foreninger 
  • Privacy og kontekstafhængig information 
  • Bedre administration af NemID til erhvervslivet
  • Flere login-faktorer 
  • Support
  • NemID for børn under 15 år

For mere information om de nye løsningselementer henvises til materiale fra workshoppen.

Se præsentation fra workshoppen om næste generation af NemID her. (pdf)

Læs mere om workshoppen vedr. næste generation af NemID her. (pdf) 

De næste skridt

NemID-projektets analysefase afsluttes i 1. kvartal 2015. I foråret opstiller Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med de fællesoffentlige parter en række mulige scenarier for fremtidens NemID. Samtidig hermed undersøges muligheden for et samarbejde med private parter. Analysen af scenarierne samt undersøgelsen af et muligt partnerskab vil tilsammen danne rammen for det nye NemID. Interessenterne vil fortsat blive inddraget i den videre proces.