Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digital udveksling af data på tværs af Europa

23-04-2013 Digitaliseringsstyrelsen

e-SENS er et nyt ambitiøst EU-projekt, der arbejder med digital udveksling af data og offentlige services på tværs af Europas grænser. Projektet dækker flere fagområder, herunder indkøb, sundhed og lovgivning.

Projektet e-SENS gik i luften i april 2013, og skal gøre offentlige services lettere tilgængelige på tværs af EU. Dette sker gennem et stærkere europæisk samarbejde om digitale infrastrukturer, der både giver borgere og virksomheder en større mobilitet og styrker konkurrenceevnen.

Digitaliseringen af den offentlige sektor har rykket sig markant i løbet af de sidste 20 år. Dog er der stadig barrierer i forhold til digitale løsninger, der kan samarbejde på tværs af landegrænserne. e-SENS vil tage fat i disse barrierer og styrke samarbejdet om digital forvaltning og infrastrukturer, blandt andet inden for områderne e-procurement, e-health, e-ID, e-justice og Business Lifecycle Management.

Private virksomheder kan høste fordele af projektet

Det private marked vil også få adgang til de digitale softwarekomponenter og services fra projektet, da de bliver udviklet som open source, som virksomheder frit kan bygge videre på til kommercielt brug.

Effektiviseringsgevinsterne fra e-SENS-projektet er derfor ikke kun til gavn i den offentlige sektor, men kan også styrke forretningsprocesserne i private virksomheder.

En del af Large Scale Projects

e-SENS er et pilotprojekt, der arbejder med at udbrede elektronisk data og infrastrukturer på tværs af EU, og ligger i forlængelse af de fem Large Scale Projects (LSP). Projektet skal videreudvikle og konsolidere softwarekomponenter fra LSP-projekterne: STORK, PEPPOL, SPOCS, epSOS og e-CODEX.

e-SENS havde kick-off den 9. april 2013 og løber over 36 måneder, og tæller indtil videre 20 medlemslande og mere end 100 offentlige organisationer. Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer den danske deltagelse i projektet sammen med en række andre styrelser og ministerier.

Læs mere om projektet e-SENS

Kontaktperson: Sven Rostgaard Rasmussen svrra@digst.dk / tlf. 2567 0741