Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Telemedicin gavner KOL-patienter og samfundsøkonomien

03-03-2017 Digital Velfærd

Regeringen, Danske Regioner og KL aftalte ved økonomiaftalerne for 2016 at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL på tværs af landet inden udgangen af 2019.

Der er nu udarbejdet en business case, som bygger på solide forskningsdata fra Danmarks største pilotprojekt om telemedicinsk hjemmemonitorering, TeleCare Nord. I TeleCare Nord blev anvendelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL testet på 1.225 borgere i et forskningsstudie med en kontrol- og en interventionsgruppe.

Business casen viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering gavner borgeren på en række områder. Eksempelvis opnår borgeren øget viden om egen sygdom, kompetencer til egenomsorg og indflydelse på egen tilstand samt øget livskvalitet og tryghed. Samtidig viser business casen en samfundsøkonomisk gevinst. 

Fordele ved telemedicinsk hjemmemonitorering. Patienterne oplever øget sikkerhed, mere kontrol med egen sygdom og større kendskab til symptomer.

Den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er forankret i en national porteføljestyregruppe med repræsentanter fra kommuner, regioner og staten.

Porteføljestyregruppens forord til business casen og selve business casen kan læses her