Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Konference: Fælles om fremtidens telemedicin

18-12-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen afholder i samarbejde med KL, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriet en konference om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Er din organisation i gang med at implementere telemedicin? Er du interesseret i at høre om erfaringerne med anvendelse af telemedicin? Eller vil du bare gerne vide mere om udbredelse af telemedicin til borgere med KOL? Så sæt kryds i kalenderen d. 31. marts 2016 hvor konferencen ”Fælles om fremtidens telemedicin” vil give dig spændende perspektiver på netop dette. 

Sundheds- og ældrechefer, ledere, fagfolk og andre med interesse for telemedicin inviteres til en konference, der stiller skarpt på de erfaringer, der hidtil er opnået med telemedicin, og hvad udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL vil betyde for kommuner og regioner.

Konferencen vil både zoome ind på effekterne af telemedicin og de praksisnære erfaringer fra tidligere storskalaprojekter. Vi sætter fx fokus på, hvordan den landsdækkende udbredelse tilrettelægges og organiseres bedst muligt ud fra et kommunalt, regionalt og statsligt perspektiv. Og vi tegner de store økonomiske og politiske linjer op i to paneldebatter med deltagelse af bl.a. sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde. 

På konferencen kan du bl.a. høre om:
  • Resultaterne fra projekterne i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, herunder bl.a. de patientnære effekter
  • De økonomiske perspektiver ved telemedicin
  • Konkrete praksiserfaringer fra TeleCare Nord
  • Implementering, tilrettelæggelse og organisering af udbredelsen og dennes fremtidige betydning for kommuner og regioner
Vi håber, at du eller en kollega har lyst til at deltage i en konference, hvor vi bliver klogere på erfaringerne med telemedicin og ikke mindst fremtidens udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Konferencen vil finde sted d. 31. marts 2016 kl. 9.00-16.00 på hotel Scandic Copenhagen i København.

Prisen for deltagelse er 900 kr. og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Deadline for tilmelding er d. 24. marts 2016.

Konferencen bliver administreret i Campus og tilmelding sker derigennem. Hvis du allerede har et log-in til Campus kan du tilmelde dig konferencen via dette link

Har du ikke et log-in til Campus skal du først oprette dig som bruger herEfterfølgende kan du tilmelde dig konferencen ved brug af ovenstående link.

Spørgsmål om konferencen kan rettes til Mette Myrhøj Jensen, memyj@digst.dk