Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Digital understøttelse af tidlig opsporing giver plejepersonalet bedre overblik og reducerer indlæggelser

31-05-2017 Digitaliseringsstyrelsen

Fem kommuner har afsluttet projektet ”Digitalt understøttet tidlig opsporing”. Evalueringen af projektet viser, at den digitalt understøttede metode løfter personalets faglige kompetencer, reducerer tidsforbrug og forebygger indlæggelser.

De fem kommuner Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse og Aalborg har deltaget i et projekt om digital understøttelse af kommunernes arbejde med tidlig opsporing på plejecentre og i hjemmeplejen. Tidlig opsporing er en faglig metode, hvor formålet er at opdage ændringer i en borgers tilstand så tidligt som muligt, så der kan iværksættes målrettede faglige indsatser, der begrænser sygdomsudvikling og tab af funktionsevne hos borgeren.

I forbindelse med afslutningen af projektet er der foretaget en evaluering, som bygger på data indsamlet i 2016. Digitalt understøttet tidlig opsporing har fået positiv respons fra både medarbejdere og ledere, der fortæller, at det løfter plejepersonalets faglige kompetencer og hjælper til at systematisere opsporingsopgaven på en måde, der er anvendelig i hverdagen.

Som en del af evalueringen er der opstillet en business case for landsdækkende udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing. Business casen tager udgangspunkt i de fem kommuners omkostninger og gevinster ved implementeringen af teknologien. Business casen er positiv med 478 mio. kr. over 3 år grundet et fald i indlæggelser samt en reduktion i plejepersonalets tidsforbrug.

Læs mere om resultaterne i projektets afslutningsrapport.

Evalueringen er gennemført med støtte fra Digitaliseringsstyrelsens pulje til ”afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi” i regi af initiativ 3.3 under Strategi for digital velfærd med 1,065 millioner kr.