Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Danmark i den internationale superliga for telemedicin

25-09-2015 Digitaliseringsstyrelsen

I de kommende år udbredes to telemedicinske løsninger til borgere over hele landet. Det er første gang i Danmark, at borgere på landsplan vil få telemedicinsk udstyr i hjemmet.

Borgere med KOL skal have bedre mulighed for selv at holde øje med deres sygdom hjemmefra ved hjælp af telemedicinsk udstyr. Og borgere med epilepsi, prostatakræft og borgere i kemobehandling skal via digitale spørgeskemaer løbende indsende oplysninger om deres helbred. Dermed kan sundhedspersonalet bedre vurdere, hvem der har behov for hurtigt at komme ind til tjek på sygehuset. 

Behandling og monitorering på afstand er en af de løsninger, der skal være med til at sikre sundhedsydelser af høj kvalitet for borgerne – også i de kommende år, hvor antallet af borgere med kroniske sygdomme vil stige kraftigt.

Derfor er ambitionerne for telemedicin høje hos direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen. Han glæder sig over at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede de første telemedicinske løsninger på landsplan: 

”På få år er danskerne flyttet over på Digital Post og de digitale selvbetjeningsløsninger. Med landsdækkende udbredelse af telemedicin rykker Danmark også op i den internationale superliga for sundheds-it, og vi vil gå efter at være helt i front. Det skaber både værdi for borgere og samfund,” siger han.  

Borgere med KOL får øget tryghed

Erfaringerne viser, at hjemmemonitorering giver borgere med KOL bedre kendskab til deres sygdom, øget tryghed og fleksibilitet i hverdagen. Desuden opdages forværringer tidligere, og dermed undgås akutte indlæggelser, der er belastende for borgeren og omkostningsfulde for samfundet.

Patienterne måler selv fx blodtryk, vægt og iltmætning i blodet ved brug af særligt it-udstyr. Målingerne overføres automatisk til sundhedspersonalet, der kan vurderer, om alt er, som det skal være.

De gode erfaringer er baggrunden for, at telemedicinsk hjemmemonitorering nu skal være et tilbud til alle relevante borgere med KOL over hele landet. Det er regionerne og kommunerne, der i samarbejde skal drive den landsdækkende udbredelse af telemedicin.

Læs mere om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL over hele landet her

Digitale spørgeskemaer giver målrettet indsats

Det er ikke kun borgere med KOL, der får mulighed for i højere grad selv at blive inddraget i egen behandling. Fremover skal en række patienter med epilepsi, prostatakræft og kemobehandling udfylde digitale spørgeskemaer forud for en planlagt konsultation på sygehuset. De digitale spørgeskemaer giver patienten øget medejerskab over egen behandling. Samtidig undgås unødvendige konsultationer, hvilket giver bedre ressourceudnyttelse på hospitalerne.

Online spørgeskemaerne udfyldes hjemmefra på enten pc eller tablet. Læger og sygeplejersker på hospitalerne kan herefter se borgernes oplysninger og vurdere deres aktuelle helbredstilstand.

I Region Midtjylland viser erfaringer, at digitale spørgeskemaer kan reducere antallet af ambulante kontroller for patienter med epilepsi med cirka 50 procent. Den systematiske brug af digitale spørgeskemaer kaldes Patientrapporterede Oplysninger (PRO). Den landsdækkende udbredelse finder først sted for netop borgere med epilepsi, hvor der er størst klinisk erfaring.

Læs mere om brugen af digitale spørgeskemaer her

Mere telemedicin på vej

Det er kun små fem år siden, at de første spor til landsdækkende udbredelse af telemedicinske løsninger blev lagt. Derfor er mulighederne med telemedicin også langt fra udtømte. Og Fonden for Velfærdteknologi har for nylig bevilget 22 mio. kr. til at afprøve telemedicin for en række nye patientgrupper.

Læs mere om afprøvning af telemedicin til en række nye patientgrupper her

De høje ambitioner på området for sundheds-it forventes også at blive afspejlet i den nye offentlige digitaliseringsstrategi, som regeringen, KL og Danske Regioner har givet hinanden håndslag på skal være færdig omkring årsskiftet.

Danmark vil ikke sætte pladsen i den internationale superliga over styr. 

Se faktaark om landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL og af digitale spørgeskemaer her (pdf)