Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Frist for ansøgning om tilskud til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger

31-08-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Der er snart frist for ansøgninger om tilskud til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

Frem mod 2020 skal den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd sikre, at innovative og effektive digitale løsninger indgår som en naturlig del af kernevelfærden.   

I medfør af initiativ 3.3, ’Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger’, ydes der tilskud på op til 1,5 mio. kr. til evaluering og projektledelse af tværkommunale og regionale projekter. Projekterne skal være inden for digital velfærd på socialområdet – dvs. digitale eller teknologiske løsninger, der enten udgør eller understøtter velfærdsydelser til borgerne.

Ansøgningsproces
Projekter vil blive vurderet på baggrund af ansøgning. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af projektet, herunder projektets organisering, løsning, evalueringsdesign samt en klar og velbeskrevet forandringsteori. 

Der vil i vurderingen desuden blive lagt vægt på projektets effekter (både økonomiske og ikke-økonomiske), skala i afprøvningen og afprøvningens fagområde. Projekter, der fokuserer på forebyggelse, har i denne ansøgningsrunde særlig interesse.

Ansøgning om tilskud skal være fremsendt til Digitaliseringsstyrelsen senest 15. september 2015.