Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ændring af forvaltningsloven: Digital Post kan håndtere underskriftskravet

17-01-2014 Afsendelse af breve

En ændring af forvaltningsloven har muliggjort afsendelse af afgørelsesbreve uden en fysisk underskrift. Dette gør det muligt for myndighederne at sende breve uden en fysisk underskrift både via Digital Post og fjernprint.

Det ulovbestemte krav om fysisk underskrift på afgørelsesbreve har hidtil vanskeliggjort afsendelse af bl.a. afgørelsesbreve via Digital Post eller fjernprint. Denne udfordring håndteres i den ændrede forvaltningslov, hvor der fastsættes en bestemmelse vedr. håndtering af underskriftskravet. Lovændringen trådte i kraft fra 28. december 2013.

Dette betyder, at der er sket en ændring af, hvorvidt der skal anvendes personlige underskrifter i forbindelse med udsendelse af dokumenter til hhv. borgere og virksomheder mv. i afgørelsessager.

Som følge af lovændringen får forvaltningsmyndigheder mulighed for at anvende andre ordninger end personlig underskrift i afgørelsessager. De hensyn, der ligger bag det oprindelige underskriftskrav, skal dog fortsat varetages.

Hvad betyder det for myndighederne?
- Den usikkerhed der tidligere har været om, hvorvidt afgørelsesbreve skal have en fysisk underskrift, er nu afklaret.

- Afgørelsesbreve uden en fysisk underskrift kan sendes som digital post eller fjernprint, så længe de hensyn som den fysiske underskrift varetog, varetages på anden måde. Dette kan fx ske ved, at afgørelsesbreve arkiveres i låst tilstand i et ESDH-system hos den afsendende myndighed.

Se nærmere i bemærkningerne til lovforslaget.