Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Hvordan får man digitale tilbagesvar?

08-05-2013 Afsendelse af breve

Som myndighed kan I kommunikere sikkert og digitalt til borgere og virksomheder via Digital Post. Denne mulighed skal borgerne/virksomhederne også have. Det er således op til myndigheden at sikre, at borgerne kan svare tilbage på myndighedens digitale henvendelser via Digital Post. Digitale tilbagesvar fra borgere og virksomheder til digital post giver din myndighed en række fordele.

Med digitale tilbagesvar kan myndigheden:

  • let og hurtigst strukturere borgernes/virksomhedernes digitale tilbagesvar, så sagsbehandlingen gøres hurtigere.
  • spare ressourcer på unødvendige telefonopkald og andre borgerhenvendelser, der billigere og hurtigere kan håndteres via digital post
  • sikre, at der er samme digitale kanaler for ud- og indgående post.

Hvordan gøres det teknisk? 
Her finder du to vejledninger til, hvordan din myndighed rent teknisk sikrer, at borgerne/virksomhederne kan skrive tilbage via digital post.

Informér borgere og virksomheder
Borgerne og virksomhederne kan med fordel oplyses om muligheden for at skrive tilbage via Digital Post. Det kan fx ske ved at gøre opmærksom på muligheden i forbindelse med udsendelse af breve til Digital Post, ligesom medarbejdere i fx borgerservicecentre kan oplyse om muligheden ved betjening af borgere ved fremmøde eller per telefon.

Tilkendegiv hvem afsender er
Når myndigheder sender svar (eller initierer en henvendelse) via Digital Post, så skal det stå klart inde i selve meddelelsen hvem der er afsender jf. god forvaltningskik.