Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Er det lovligt at slå et cpr-nummer op?

15-10-2013 Digital Post barriere

Digitaliseringsstyrelsen har erfaret, at der i en række myndigheder er tvivl om, om det er tilladt at slå et cpr-nummer op i cpr-registret kun med det formål at kunne sende et brev via Digital Post.

Tvivlen er opstået, fordi sagsbehandlere i forbindelse med manuelle opslag i cpr-registret mødes med et skærmbillede, der forklarer, hvornår et opslag i registret er lovligt i henhold til persondataloven. Skærmbilledet kan tolkes som om, at det ikke er tilstrækkeligt formål til at foretage et opslag i cpr-registret, at et givent brev skal sendes via Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen har bedt Datatilsynet om en afklaring, da Datatilsynet administrerer persondataloven. Datatilsynet har 13. oktober 2013 svaret, at der er inden for rammerne af persondataloven at anvende en borgers cpr-nummer til afsendelse af post via Digital Post.

Læs Datatilsynets svar nedenfor:

Datatilsynet vender hermed tilbage til Digitaliseringsstyrelsens spørgsmål om, hvorvidt myndigheder må slå et personnummer på en borger op alene med det formål at kunne sende post til vedkommende ved brug af løsningen Digital Post.

Datatilsynet forstår spørgsmålet som udelukkende vedrørende perioden frem til den 1. november 2014, hvor tilslutning til den digitale postløsning bliver obligatorisk.

Selv om Datatilsynet kun har stillet krav om brug af sikker mail, når der er tale om fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger, vurderer tilsynet, at Digital Post løsningen også kan anvendes ved fremsendelse af breve uden fortrolige oplysninger til de borgere, som har tilmeldt sig at modtage post fra den pågældende myndighed via Digital Post løsningen. Når der i disse tilfælde sendes et brev via løsningen, vil myndighedens anvendelse af borgerens personnummer til brug for dette efter tilsynets opfattelse være inden for rammerne af persondataloven.

Datatilsynet har efterfølgende den 18. februar suppleret ovenstående udtalelse med følgende:

Efterfølgende er Datatilsynet blevet kontaktet af flere, herunder af en kommune. Det er i den forbindelse blevet påpeget, at ved brug af Digital Post løsningen skal personnummeret anvendes allerede ved det opslag, der skal vise, om personen er tilsluttet Digital Post. Løsningen anvender personnummeret som identifikation af de tilsluttede brugere.
 
Datatilsynet skal derfor tilføje følgende til sin udtalelse af 13. oktober 2013:

Det er ikke i strid med persondataloven, at personnummeret anvendes, og herunder om nødvendigt indhentes fra CPR, når man skal afklare, om en person er oprettet som bruger af Digital Post. Datatilsynet lægger herved vægt på, at Digital Post løsningen er baseret på personnummeret som identifikation af de tilsluttede brugere.