Priser for NemSMS

Bemærk, at der er nye, lave priser på NemSMS fra 1. februar 2016.

Tilslutnings- og transaktionspriser

Den enkelte myndighed betaler et engangsbeløb pr. myndighedssystem (bookingsystem, fagsystem, ESDH-system mv.), som myndigheden ønsker tilsluttet.
Tilslutningspris er:

  • 1.000 kr. ekskl. moms

Herudover er der en transaktionspris for brugen af NemSMS:

  • Pris pr. NemSMS er 5 øre (til e-Boks) 

Abonnement på mobilnummer-register (alternativ til NemSMS)

Pris pr. måned for træk på register: 

  • 1.000 kr. ekskl. moms pr. myndighed.

Abonnementsordningen er et alternativ til myndigheder, der ønsker at benytte eget system til sms-afsendelse og gerne vil trække på det centrale mobilnummer-register.

Abonnementet kan bruges på et ubegrænset antal systemer hos den enkelte myndighed.

Rabatter

For myndigheder med mellem 500.000 og 1.500.000 årlige NemSMS-transaktioner ydes en volumenrabat på 9 pct.

For myndigheder med over 1.500.000 årlige NemSMS-transaktioner ydes en volumenrabat på 18 pct.