FAQ NemSMS

NemSMS giver mulighed for at påminde borgere og virksomheder via SMS om aftaler med det offentlige. NemSMS er en god service til borgere og virksomheder, da den hjælper med at huske aftaler, frister o. lign – samtidig kan myndigheder spare ressourcer og give borgerne en påmindelsesservice.

Find de oftest stillede spørgsmål om NemSMS her.

NemSMS

Kan børn og unge under 15 år blive tilmeldt NemSMS?

 • For at tilmelde sig NemSMS via borger.dk eller e-Boks.dk, kræver det log-in via NemID, som det først er muligt at få, når man er fyldt 15 år. Nogle myndigheder tilbyder forældre muligheden for at modtage NemSMS vedr. deres børn (under 15 år) via assisteret tilmelding. Assisteret tilmelding betyder, at forældrene oplyser det mobilnummer, som de ønsker registreret til NemSMS på vegne af deres barn, til den myndighed, som tilbyder påmindelse med NemSMS. Herefter bliver der sendt en bekræftelsesbesked til det tilmeldte mobiltelefonnummer, som skal godkendes ved at indtaste de sidste fire cifre i barnets CPR-nummer.

  Når barnet fylder 15 år, kan det få sit eget NemID og dermed selv ændre det mobiltelefonnummer, som er tilmeldt til NemSMS på barnets vegne. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at myndigheder, som tilmelder borgere under 15 til NemSMS via assisteret tilmelding, gør opmærksom på, at det registrerede mobiltelefonnummer bør opdateres af borgeren under 15 år, når vedkommende fylder 15 år og får sit eget NemID.

Hvad kan eller skal der stå i en NemSMS?

 • Formuleringen af indholdet i NemSMS'er foretages lokalt af de enkelte myndigheder, som udsender SMS’erne. En NemSMS kan maksimalt indeholde 160 karakterer, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sammenkæde sms'er. Digitaliseringsstyrelsen foretager ikke en systematisk opsamling af, hvordan de ser ud. Nedenstående eksempler kan dog bruges som inspiration:

  1. Mandag den 1. december 2015 kl. 9.00 har du en tid i Klinik for xxxx, opgang 0, stuen, Gentofte Hospital. Telefon xxxx xxxx.
  2. Mandag 27-7-2015 kl. 11.30 har du tid på XXX Hosp., xxx Amb. 4. etage A1/HS531. Husk evt. blodprøver inden. Se brev/mødekort. Sms kan ikke besvares.
  3. Mandag den xx.xx.2014 kl. 8.00 har du en tid på Hosp., xxx Amb. 4. etage D2/GB541.
  Ring venligst afbud på xxxx xxxx. Denne sms kan ikke besvares.
  4. Hej NN. Du skal til tandlægen [dato og tidspunkt]. Hilsen XX Skole. Ved afbud ring på tlf. xxxxxxxx

Hvad må myndighederne skrive i en NemSMS til borgerne?


Kan man sende en NemSMS som e-mail?

 • Det er ikke muligt at sende NemSMS som e-mail.

Hvor hurtigt kan vi sikre, at NemSMS'er er fremme hos modtageren?

 • Da afsendelsen af NemSMS’er bestemmes af specifikke kørsler hos e-Boks, som er leverandør af NemSMS-løsningen, er det ikke muligt at opstille specifikke garantier for, hvor lang tid der går, før en afsendt NemSMS modtages af borgeren. NemSMS’er vil dog blive afsendt så hurtigt, som det er teknisk muligt. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at NemSMS udsendes i god tid inden fx en borgers aftale med det offentlige. Derudover skal myndigheder, som afsender NemSMS, være opmærksomme på, at der ikke afsendes NemSMS til borgerne i tidsrummet 22.00 – 08.00.

Hvem betaler vi for brug af NemSMS?

 • Det er gratis for borgerne at modtage NemSMS’er fra myndighederne. Myndighedernes anvendelse af NemSMS faktureres af e-Boks, som er leverandør af NemSMS-løsningen. Se priser for brug af NemSMS her 

Hvor skal borgere, der modtager 'forkerte' NemSMS'er henvende sig?

 • Hvis en borger oplever at modtage NemSMS'er, som er henvendt til en anden person, kan det fx skyldes, at modtageren har fået et nyt mobilnummer, hvor den tidligere ejer af mobilnummeret er tilmeldt NemSMS, men ikke har rettet i de oplysninger, vedkommende har oplyst til NemSMS.  

  Borgere, der er berørte, skal henvende sig til e-Boks’ support. De har en procedure for, hvordan det forkerte telefonnummer kan slettes fra registeret. 

Hvem skal myndighederne kontakte, for at få hjælp til opsætning og oprettelse af NemSMS?

 • Myndigheder og systemleverandører, som efterspørger teknik bistand om NemSMS, fx angående opsætning og integration til fagsystemer, skal oprette en sag ved e-Boks’ tekniske support. 

Hvem er ansvarlige for at opdatere de mobiltelefonnumre, som er registreret til NemSMS?

 • Det er de tilmeldte borgeres eget ansvar at opdatere de mobilnumre, de registrerer til modtagelse af NemSMS. Dette gøres ved at logge på med NemID på borger.dk eller via e-Boks, hvor borgerne kan ændre det mobilnummer, de har registreret til NemSMS.   
 • Leverandøren til NemSMS, e-Boks, validerer desuden løbende mobilnumrene i NemSMS-databasen. Herved kan man sikre sig, at mobilnumrene i databasen er aktive.   

Hvor mange borgere er tilmeldt NemSMS?


Hvad er forskellen mellem NemSMS og sms om Digital Post?

 • Der er forskel på NemSMS og de sms'er, borgerne kan modtage, når de modtager ny post i deres digitale postkasse. NemSMS er en selvstændig kommunikationskanal, som er beregnet til fx at påminde borgerne om aftaler med offentlige myndigheder eller informere borgerne om trafikale udfordringer eller krisesituationer. Borgere, der er tilmeldt sms om nye beskeder i deres digitale postkasse, er derfor ikke automatisk tilmeldt NemSMS.

Hvor er der kommunikationsmateriale om NemSMS?