Evaluering og gevinstrealisering

Kom i gang med NemSMS: Når din myndighed er begyndt at sende NemSMS-påmindelser til borgere og virksomheder, er det vigtigt, at der foretages en evaluering af projektet - herunder gevinstrealisering.

I evalueringen og gevinstrealiseringen skal din myndighed følge op på, om udsendelsen af NemSMS'er har givet den ønskede effekt. Dette afhænger naturligvis af de opstillede effektmål. Udsender din myndighed NemSMS'er for at reducere antallet af udeblivelser eller for at give en bedre service til borgerne?

En reduktion i antallet af udeblivelser kan måles kvantitativt, hvorimod serviceforbedringer hos borgerne skal måles kvalitativt gennem spørgeskemaundersøgelser mv.

Digitaliseringsstyrelsen vil meget gerne vide, hvilken effekt NemSMS har i din myndighed og på hvilke områder vi kan forbedre løsningen. Skriv gerne til os på digitalpost@digst.dk


Kom i gang med NemSMS:

  1. Analyse af it
  2. Arbejdsgangsbeskrivelse
  3. Evaluering og gevinstrealisering
  4. Intern kommunikation