NemSMS

Med NemSMS kan myndigheder nemt og effektivt sende påmindelser via sms.

NemSMS giver mulighed for at påminde borgere og virksomheder via sms om aftaler med det offentlige. NemSMS er en god service til borgere og virksomheder, da den hjælper med at huske aftaler, frister o. lign – samtidig kan myndigheder spare ressourcer og give borgerne en påmindelses-service. Med et fælles NemSMS-register har borgere et fælles sted, hvor de kan tilmelde og vedligeholde sit mobilnummer, som samtidig er til fordel for myndigheder. 

NemSMS forveksles let med Digital Post-adviseringssms'er. Borgere kan vælge at modtage en sms, hver gang de modtager en besked i Digital Post. NemSMS er derimod en selvstændig sms-kanal, der er beregnet til fx at påminde borgere om aftaler. Borgere, der er tilmeldt sms-advisering, er ikke automatisk tilmeldt NemSMS.

NemSMS er en fællesoffentlig løsning, som giver myndigheder mulighed for at:
  • sende sms-påmindelser (NemSMS’er) til alle borgere og virksomheder, der har registreret mobiltelefonnumre og givet samtykke til at modtage NemSMS’er fra det offentlige. 
  • få adgang til et nationalt mobilregister, der løbende udvides til gavn for alle myndigheder.
  • sørge for, at sms-påmindelser til borgere og virksomheder sendes manuelt eller automatisk fra din myndigheds eksisterende systemer (bookingsystemer mv.). I har derfor mulighed for at styre, hvornår NemSMS'er udsendes, og om der skal udsendes mere end én påmindelse pr. aftale/frist.

Det er ikke obligatorisk for hverken borgere, virksomheder eller myndigheder at bruge NemSMS.


Vejledning om NemSMS

Hent vejledning: Introduktion til NemSMS

Kommunikationsmaterialer om NemSMS

Ønsker din myndighed at være med til at styrke NemSMS som kommunikationskanal til påmindelser om aftaler med det offentlige?

Find her kommunikationsmaterialer (fx logo, webbanner og Facebook-opslag), der kan bruges i arbejdet med at udbrede NemSMS til borgere

Materialet er udviklet for at skabe ensartethed i det offentliges kommunikation med borgerne om NemSMS.

Statistik - så mange bruger NemSMS

Se månedlig statistik for borgeres brug af NemSMS 
Her kan du se, hvordan borgere, der er tilmeldt NemSMS, fordeler sig i forhold til kommune, region, alder, køn, ledighed og børnefamilie.