Markedsdialog om NemLog-in3

I 2016 og 2017 afholdt Digitaliseringsstyrelsen markedsdialog med it-leverandører vedrørende udbud af NemLog-in3. 

Formålet med markedsdialogerne var at modtage input fra potentielle leverandører til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet for de to udbud til NemLog-in3-løsningen.

I menuen til venstre kan du læse mere om markedsdialogerne, hvilke leverandører der deltog, samt en opsamling på læringspunkter og indtryk fra dialogerne.