Offentliggørelse af de to NemLog-in udbud

Digitaliseringsstyrelsen har nu offentliggjort begge udbud, der skal videreføre og videreudvikle NemLog-in.

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Løsningen skal genudbydes, da den eksisterende kontrakt udløber i 2019. De to udbud for NemLog-in3 er delt op i:

  1. Et udbud af driften.
  2. Et udbud af udvikling og forvaltning.

Udbud af drift

Driftsudbuddet blev offentliggjort 3. november 2017. Det er baseret på en videreførelse af den eksisterende løsning. 

Se udbudsmaterialet for driftsudbuddet

Læs referatet fra informationsmødet den 17. november 2017

Se præsentationen fra samme informationsmøde

Udbud af udvikling og forvaltning

Det andet udbud, udbuddet af udvikling og forvaltning, blev sendt til offentliggørelse den 9. februar 2018. Udbuddet omhandler nyudvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in.

Se udbudsmaterialet for udvikling og forvaltningsudbuddet

NemLog-in3's fremtidige funktioner

Den eksisterende NemLog-in videreføres i sin helhed og skal fortsat være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere. Samtidig er det helt centralt, at løsningen fremtidssikres, så den løbende kan tilpasses ændrede forretningsbehov og nye teknologier.

Derudover har NemLog-in3 det overordnede ansvar for en ny, samlet erhvervsløsning. Der skal udvikles ny funktionalitet til at understøtte erhvervsidentiteter i NemLog-in3, så den brugerrettede administration af erhvervsidentiteter foregår i NemLog-in3.

Nyudviklingen vil bl.a. omfatte:

  • Etablering af en ny erhvervsidentitetsgarant, inkl. tilhørende administrationsportal for erhvervsidentiteter til erstatning for den eksisterende ”NemID til Erhverv” løsning.
  • CA-funktionalitet (OCES), der i dag leveres som en del af NemID.
  • Udvikling af en ny samlet signeringsløsning baseret på nye signeringsstandarder.
  • Adgang for private tjenesteudbydere til fremover at anvende NemLog-in som broker for tilslutning til MitID.

Tæt samarbejde med MitID

Den eksisterende NemLog-in videreudvikles og udvides med ny funktionalitet, som bl.a. vil omfatte visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. NemID udbydes parallelt og får navnet MitID, og da der er tætte grænseflader mellem de to løsninger, vil videreudviklingen af NemLog-in3 ske i tæt samarbejde med MitID-projektet. 
  

Mere information

Følg med i de to udbud på TED-databasen.

I løbet af den kommende årrække bliver Danmarks digitale infrastruktur bygget op på ny. Dele af de eksisterende løsninger for NemLog-in og MitID videreføres, mens nogle elementer fornyes helt eller delvist.

Læs om fremtidens digitale infrastruktur i Danmark