Udbud af NemLog-in3

NemLog-in er indgangen til den offentlige selvbetjening. Derudover fungerer NemLog-in bl.a. som brugerrettighedsstyring. Løsningen skal genudbydes, da den eksisterende kontrakt med leverandøren af løsningen udløber i januar 2019.

Den nuværende aftale med NNIT udløber i januar 2019, hvorfor NemLog-in skal genudbydes. Digitaliseringsstyrelsen er ved at forberede udbudsprocessen og afdækker pt. ønskerne til funktionalitet i den nye løsning.

Videreførelse, men…
Den eksisterende løsning fungerer i dag godt, og funktionaliteten i den skal videreføres i stort omfang. Løsningen skal dog følge med tiden, hvorfor der også vil være elementer af nyudvikling og modernisering. Digitaliseringsstyrelsen vil arbejde hen imod, at nyudviklingen af funktionalitet skal ske i et mere agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet opstår. Det står dog klart, at brugervenligheden er et fokusområde. En anden stor opgave på NemLog-in vil være at integrere til næste generation af NemID, som ligeledes er på vej i disse år.

Afdækning af forretningsbehov
Digitaliseringsstyrelsen er i øjeblikket ved at indhente ønsker fra de offentlige myndigheder, der anvender NemLog-in. Derudover er Digitaliseringsstyrelsen i dialog med en række private tjenesteudbydere for at afdække, hvorvidt de vil have gavn af, at NemLog-in løsningen åbnes for dem.