Til myndigheder

Oversigt for myndigheder

Denne vejledning henvender sig til offentlige myndigheder, der skal have tilsluttet løsninger til NemLog-in, hvor en it-leverandør står for den tekniske del af tilslutningen. Hensigten er at formidle et overblik for ikke-teknikere over de nødvendige aktiviteter, samt gøre opmærksom på det ansvar og de forpligtelser, der påhviler myndigheden.
Vis vejledning (pdf)

Aftalevilkår

Vilkår for anvendelse af den fællesoffentlige log-in-løsning beskriver de standardvilkår, der gør sig gældende for tilslutning til løsningen.

Med tilslutningen får I:

  • Et fælles sprog, der gør at jeres selvbetjeningsløsninger vil kunne "tale" med andres selvbetjeningsløsninger.
  • Mulighed for at få vist jeres selvbetjeningsløsninger på borgerportalen (og på sigt mange flere portaler).
  • Et serviceløft på de borgerrettede selvbetjeningsløsninger.
    Målgruppen er beslutningstagere, forretningsansvarlige, jurister og projektledere for myndighederne og disse leverandører.

Find vejledning til tilslutning her