Skal jeg implementere Single Logout?

Ja, det er et krav til medlemmerne af føderationen. Se mere i tilslutningsguiden og OIOSAML profilen.

Bindings i metadataene
Når der valideres metadata, der indeholder POST-binding (SingleLogoutService Binding), vil validatoren
melde fejl. På tidspunktet, hvor validatoren blev sat i produktion, kunne POST-binding ikke anvendes
i NemLog-in. Dette er efterfølgende ændret, men ændringen er ikke blevet implementeret i validatoren.
Der kan derfor godt indsendes metadata, uanset validatoren melder fejl, når fejlen skyldes, at der
er angivet POST-binding.

Der kan indsendes metadata, hvor der er angives flere bindings: Redirect, POST og SOAP. Hvis der er
angivet flere bindings, vil IDP'en anvende den først angivne. For at være sikker på, at den forventede
binding anvendes, anbefales det, at der kun angives én binding i metadataene.

Gå tilbage til alle spørgsmål