Hvor kan jeg få testcertifikater til servere?

NemLog-in support udleverer SSL certifikater (et såkaldt wildcard / stjernecertifikat) inkl. private nøgler til common domain:
  • I test er det til domænet test-fobs.dk
  • I produktion er det til domænet fobs.dk
Endvidere kan NemLog-in support levere et OCES test virksomhedscertifikat til installation i myndighedens SAML produkt. Har man selv OCES virksomhedscertifikater til test, kan disse anvendes i stedet.

Serviceudbydere skal selv sørge for flg. certifikater:
  • SSL certifikat til produktion (f.eks. https://fiktivkommune.dk)
  • SSL certifikater til test
  • OCES virksomhedscertifikat til produktion (bestilles hos DanID)
I tilslutningsguiden (appendiks H) er der en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige typer certifikater i løsningen.

Gå tilbage til alle spørgsmål