Hvor kan jeg få testcertifikater til klienter?

På NemLog-in testportalen https://test-nemlog-in.dk/testportal/ stilles en række test NemID medarbejdercertifikater (MOCES 2) til rådighed. Bemærk at der ikke er knyttet rettigheder til disse certifikater.

Det er også muligt at finde testcertifikater hos DanID på siden https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/developer/eksempler/

På NemLog-in testmiljøet er det kun muligt at logge på med OCES testcertifikater. Hvis der skal anvendes specifikke OCES testcertifikater, så certifikatet indeholder et specifikt CPR eller CVR nr., er det nødvendigt at anvende DanID’s test tools, se https://www.nets-danid.dk/produkter/for_tjenesteudbydere/nemid_tjenesteudbyder/nemid_tjenesteudbyder_support/tjenesteudbyderpakken/#3  

Man kan logge på NemLog-in med alle OCES typer test og produktionscertifikater (dog ikke spærrede eller udløbne certifikater).

Gå tilbage til alle spørgsmål