Offentlige tjenesteudbydere

Nyt register hos Erhvervsstyrelsen gør det muligt for en person, som kan tegne virksomheden alene at benytte sit private NemID i erhvervssammenhæng.

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører sammen med Erhvervsstyrelsen  nogle ændringer i NemLog-in universet, der i en række sammenhænge vil gøre det muligt at benytte et personligt NemID i erhvervssammenhæng. Målet med ændringerne er at lette digital selvbetjening for erhvervsbrugere samt reducere behovet for support i forbindelse med adgang til digital selvbetjening.

Når en bruger fremover vælger at logge på en erhvervsrettet tjeneste ved brug af personligt NemID, vil NemLog-in foretage et opslag hos Erhvervsstyrelsen med henblik på at afgøre, om der findes et eller flere CVR numre, hvor personen kan tegne alene eller er fuldt ansvarlig deltager. Hvis der findes en eller flere af sådanne virksomheder, vil NemLog-in spørge brugeren, om denne ønsker at agere som en virksomhed (og hvilken) eller som borger i tjenesten. Målet er således, at hovedparten af ændringen kan foretages i NemLog-in uden større påvirkning af tjenesterne, der er tilsluttet NemLog-in.

Log-in situationen er skitseret på nedenstående figur:

 

Endvidere udvides NemLog-in’s fuldmagtsløsning for borgere (https://fuldmagt.nemlog-in.dk), så det bliver muligt med personligt NemID at give en erhvervsfuldmagt til et CVR nummer. I den forbindelse defineres nogle erhvervsrettede fuldmagtspakker, som svarer til de nuværende rettigheder, der administreres i NemLog-in/Brugeradministration.

Registrering af it-system

Den nye funktionalitet ifm. log-in påtænkes at blive aktiveret for alle erhvervsrettede tjenester, når ændringen i NemLog-in idriftsættes, uden at tjenesterne skal foretage sig yderligere. Det bliver dog muligt for den enkelte tjeneste aktivt at slå funktionen fra via NemLog-in’s administrationsmodul (https://administration.nemlog-in.dk)

Fordele for brugere og tjenesteudbydere

Ved at implementere den beskrevne ændring opnås en række fordele, som er skitseret herunder.

Fordele for brugerne:
  • Vil kunne tilgå erhvervsrettede tjenester med personligt NemID og få fuld adgang. Dermed kan man undlade at skulle bestille medarbejdersignaturer, udpege brugeradministratorer og tildele adgang til brugere.
  • Undgår at skulle tildele sig selv rettigheder for de tjenester, hvor NemLog-in benyttes til rettighedsadministration – samt evt. udpege en NemLog-in administrator.
  • Undgår at skulle tildele sig selv rettigheder i de tjenester, som indrettes til at forstå en ny ejerskabsattribut
Fordele for tjenesterne:
  • Supportbyrden ifm. medarbejdersignaturer kan lettes betydeligt.
  • Undgår selv at skulle foretage opslag i registre for at fastslå, om en person kan repræsentere en virksomhed.
  • Kan i vidt omfang genbruge eksisterende logik for håndtering af medarbejderlog-in, idet NemLog-in kan ”simulere” et medarbejderlog-in med et borgerlog-in, så det bliver transparent for tjenesten. Der er dog få undtagelser, som beskrives nærmere nedenfor.

Potentielle ulemper

Ændringen har en række potentielle ulemper, som må accepteres samt håndteres ved en tydelig kommunikation:
  • Brugerne skal logge ud og ind igen for at skifte virksomhedskontekst (fra et CVR til et andet) i tjenester eller for at skifte mellem borger- og virksomhedskontekst. Dette er dog også tilfældet i dag, hvis man har flere MOCES certifikater for forskellige virksomheder.
  • Man vil potentielt kunne skræddersy en bedre brugeroplevelse, hvis man kan vælge kontekst i tjenesterne frem for i infrastrukturen. Det kan i nogen sammenhænge potentielt blive uklart for brugerne, hvad de skal vælge, inden de tilgår tjenesten (fx NemRefusion).
  • Grundet NemLog-in’s SSO funktionalitet vil brugerens valg truffet for den første tjeneste også gælde for efterfølgende tjenester, som tilgås i samme session (dvs. indtil logout eller timeout). Logger brugeren således først på borger.dk med borgerkontekst og herefter navigerer til skat.dk, vil NemLog-in automatisk foretage single sign-on til skat.dk med borgerkontekst uden at brugeren får vist en dialog, hvor vedkommende kan vælge at agere som virksomhed.

Materiale og teknisk gennemgang

Materiale og teknisk gennemgang af ændringen i NemLog-in kan findes  NemLog-in Support gruppen på digitaliser.dk