Materialer

Retningslinjer for tværoffentlig brugerstyring

Styregruppen for fællesoffentlig brugerstyring besluttede den 30. oktober 2008 at udarbejde fælles retningslinjer for tværgående brugerrettighedsstyring for offentlige myndigheder.

Retningslinjer for tværoffentlig brugerstyring

Det nye NemLog-in

Læs udbudsbekendtgørelsen for det nye NemLog-in (pdf) 

Følgende komponentanalyser blev godkendt på styregruppemødet for fællesoffentlig brugerstyring den 15. december 2009 og indgik i arbejdet mod udbuddet af det nye NemLog-in. Det understreges, at disse analyser ikke indgik i udbudsmaterialet og alene er til orientering.

  • Signeringsanalyse
  • Analyse af FBRS
  • Fuldmagtsanalyse
  • Hovedgreb SSO

Se desuden fortegnelsen over selvejende institutioner, der frivilligt kan tilslutte sig den fællesoffentlige brugerstyringsløsning.

Identitetsbaserede webservices (IDWS)

Vejledning om identitetsbaserede webservices

Andet materiale på OIO IDWS kan findes på digitaliser.dk

Sammenhængende Log-in

Vejledning om sammenhængende log-in
Guide on local identity providers (engelsk version)

Andet materiale på sammenhængende log-in kan findes på digitaliser.dk

Vilkår for lokale identitetsudbydere

Vilkårene består af en standardaftale med 2 bilag henholdsvis ledelseserklæring og service beskrivelse:

Download standardaftale, ledelseserklæring og servicebeskrivelse 

Word-udgaven er tænkt til de situationer, hvor aftaleparterne har brug for at ændre i standardaftalen eller dens bilag.

OIOSAML

Materiale kan findes i OIO SAML-gruppen på digitaliser.dk

Begrebsmodel

Vejledning til begrebsmodel til brugerstyring (pdf) 

Mere på digitaliser.dk

digitaliser.dk findes grupper relateret til fællesoffentlig brugerstyring, heriblandt:

  • OIO Brugerstyring
  • OIO SAML
  • OIO IDWS
  • Debat
  • Faglig referencegruppe

Her kan du deltage i debat, læse mere og finde relevante ressourcer.