Fejlrapportering

I tilfælde af fejl mm. skal der rettes henvendelse til NemLog-in support

Af hensyn til den efterfølgende behandling af henvendelsen, skal denne så vidt muligt indeholde følgende:

Beskrivelse af forholdet.

  • Myndighedens navn og tilslutningens betegnelse. EntityID skal altid angives, når der er tale om testmiljøet.
  • Om henvendelsen vedrører test eller produktion.

Derudover kan man med fordel lave et trace af den observerede fejl, se vejledning nedenfor.

  1. http://fiddler2.com/fiddler2/ kan du gratis hente Fiddler
  2. i IE får du efter installering en Fiddler-knap i taskbaren (se evt. filmen på fiddler hjemmeside)
  3. Du skal i Fiddler slå dekryptering til via Tools -> Fiddler options -> HTTPS -> Decrypt HTTPS traffic
  4. Du reproducerer den fejl i ser, og husker at trykke på Fiddler knappen så den tracer sekvensen
  5. Når den er færdig gemmes tracet vha. ”File -> Save -> All sessions...”
  6. og det sendes til os.

Det er en meget stor hjælp hvis tracet gemmes som Session Archive (*.saz), da vi så kan åbne det direkte i Fiddler.

Hvis der findes yderligere dokumentation til belysning af forholdet, bedes dette vedlagt.