Vilkår for lokale identitetsudbydere

For at sammenhængende log-in som koncept for alvor kan tages i brug, kræver det, at der er etableret en aftale mellem den myndighed, som medarbejderen sidder i, og den myndighed, som udbyder den eksterne service.
Med henblik på at myndigheder ikke skal udarbejde en sådan aftale fra bunden hver gang, har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en standardaftale, som kan anvendes som udgangspunkt og hvor de fleste forhold vedrørende ekstern adgang baseret på billetter er forsøgt tænkt ind. Aftalen er bilateral mellem de to myndigheder - og Digitaliseringsstyrelsen er derfor ikke part i aftalen.

Vilkårene består af en standardaftale med 2 bilag henholdsvis ledelseserklæring og service beskrivelse:

Word-udgaven er tænkt til de situationer, hvor aftaleparterne har brug for at ændre i standardaftalen eller dens bilag.

Vilkår for lokale identitetsudbydere har således fokus på:

  • De lokale identitetsudbydere kan alene udstede adgangsbilletter til egne medarbejdere.
  • En enkel anvendelse, hvor en medarbejder i en myndighed kan hente data i en anden med brug af sit lokale log-in – myndigheden udsteder billetter, som anvendes af serviceudbyder (som beskrevet i figuren ovenfor).

Aktiviteten blev vedtaget på styregruppemødet den 22. november 2010 og afsluttet marts 2011. ATP, Miljøportalen og WAYF (universiteter og gymnasier) deltog som sparringspartnere i arbejdet. De har alle erfaringer med fastsættelse af tilsvarende vilkår.