Fællesoffentlige anbefalinger

Ud fra brugerstyringsorganisationens anbefalinger blev det besluttet at udarbejde fælles retningslinjer for tværgående brugerrettighedsstyring for offentlige.

Brugerstyringsorganisationens anbefalinger til retningslinjer for tværoffentlig brugerstyring blev vedtaget i den gamle Styregruppe for Fællesoffentlig Brugerstyring, der besluttede at udarbejde fælles retningslinjer for tværgående brugerrettighedsstyring for offentlige myndigheder i oktober 2008. Det fælles koncept for brugerstyring blev godkendt på styregruppens møde den 9. januar 2009.

Konceptet indeholder Brugerstyringssekretariatets anbefalinger om fælles retningslinjer for tværoffentlig brugerstyring til offentlige myndigheder og udgør derfor et overordnet roadmap for fællesoffentlig brugerstyring. Retningslinjernes fokus er offentlige myndigheder og deres behov for brugerrettighedsstyring. Retningslinjerne er udarbejdet i et samarbejde mellem det tidligere Økonomistyrelsen og det tidligere IT- og Telestyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af konceptet er relevante interessenter hos statslige, regionale og kommunale myndigheder og fællesoffentlige portaler blevet hørt.

Hovedparten af de nævnte aktiviteter i anbefalingerne er følgende:

  • Log-in med digital signatur (NemLog-in)
  • Sammenhængende log-in
  • Identitetsbaserede webservices (IDWS)
  • Brugerstyringsløsning (FBRS)
  • Begrebsmodel for fællesoffentlig rettighedsinformation
  • Vilkår for tilslutning til fællesoffentlige brugerstyringsløsninger

Disse aktiviteter er udført og afrapporteret i forbindelse med udviklingsplanen for brugerstyring for 2009 til 2010. Dog er ikke alle aktiviteter gennemført i alle detaljer, som først beskrevet i det oprindelige koncept. En opdateret beskrivelse af de enkelte aktiviteter og deres status finder du derfor under de enkelte emner her på siden.

Læs de oprindelige fællesoffentlige anbefalinger