NemLog-in

Adgang til alle selvbetjeningsløsninger og offentlige digitale services med ét log-in.

Fællesoffentlig brugerstyring skal gøre det digitale Danmark mere sikkert, mindske investeringerne i infrastruktur for offentlige myndigheder og skabe bedre service for borgerne. For at gøre det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester på tværs af den offentlige sektor, bliver der derfor stillet en fælles brugerstyringsinfrastruktur, det nye NemLog-in, til rådighed for borgere, myndigheder og virksomheder. Formålet understøttes gennem fællesoffentligt sanktionerede anbefalinger og it-løsninger.

Fællesoffentlig brugerstyring handler bl.a. om at:

  • Borgere og virksomheder med ét log-in skal have adgang til alle offentlige myndigheders webløsninger. 
  • Offentligt ansatte skal med ét log-in kunne arbejde på tværs af forskellige myndigheders systemer.
  • Borgere og medarbejdere skal kunne signere dokumenter digitalt, så det er juridisk bindende.
  • Myndigheder og virksomheder skal kunne tildele og administrere rettigheder for deres medarbejdere i andre myndigheders systemer i én samlet brugergrænseflade.
  • Udvikle standarder, som kan anvendes af it-udviklere. 

Kort om NemLog-in / Web SSO

NemLog-in /Web SSO komponenten leverer en gratis log-in tjeneste, hvormed borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler som eksempelvis Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk og Danmarks Miljøportal. NemLog-in må kun anvendes til løsninger udbudt af offentlige myndigheder, hvor det til gengæld er et krav at benytte NemLog-in for nationale tjeneste med behov for sikker identifikation.  

Baggrund

NemLog-in løsningen er udviklet i regi af Digitaliseringsstyrelsen og består af en række forskellige komponenter, der tilsammen udgør den fællesoffentlige brugerstyringsløsning (tidligere kaldet KFOBS). Løsningen blev oprindeligt etableret i 2008 og kører i dag i anden generation med mere end 300 it-systemer tilsluttet.

I januar 2013 blev første del af den nye NemLog-in-løsning sat i drift, og i august 2013 blev Virk.dk portalens brugerrettighedsløsning deaktiveret og de tilsluttede løsninger migreret til NemLog-in. Hermed er NemLog-in den samlede adgang til både borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger.

NemLog-in er på vej i udbud, da den eksisterende kontrakt udløber i 2019. 

Læs mere om udbuddene