Tilslutningsvilkår

Tilslutningsvilkårene er både juridiske og tekniske og omhandler bl.a. tilslutning, opsigelse og betaling.

Vilkår for virksomheders brug af ordningen

  • De private virksomheder skal i forvejen have adgang til at behandle personnumre for at kunne bruge dem til at formidle udbetalinger via NemKonto.
  • Oplysninger om personnumre kan dog behandles, hvis en betalingsmodtager har givet aktivt samtykke hertil.
  • Virksomhederne skal underrette modtagerne om at fremtidige udbetalinger vil ske til NemKontoen. 
  • Virksomhederne skal kunne dokumentere at underretningen er givet - dokumentationen skal opbevares så længe, der er en relation til betalingsmodtageren.
  • Det skal til enhver tid være muligt for den enkelte betalingsmodtager at fravælge udbetalinger til NemKontoen. Det gøres ved, at modtageren meddeler den private udbetaler, at udbetalinger ikke ønskes indsat på NemKontoen.
  • Virksomhederne skal til enhver tid - overfor Økonomistyrelsen - kunne dokumentere, at virksomheden kun anvender NemKonto-systemet, hvis der er grund til at forvente, at der kommer et beløb til udbetaling til en pågældende betalingsmodtager. Virksomhederne skal forespørge hver gang de har en udbetaling.

Den praktiske tilslutning og support vil blive varetaget af Digitaliseringsstyrelsens systemleverandør.