Model for NemKonto

Der er flere måder hvorpå din virksomhed kan benytte NemKonto

En virksomhed kan enten vælge selv at stå for interaktionen med NemKonto-systemet eller indgå en aftale med en privat betalingsformidler, som derefter står for brugen af NemKonto-systemet på vegne af virksomheden. En privat betalingsformidler vil typisk være et lønbureau eller et pengeinstitut.

Brugen af ordningen

De private virksomheder eller deres private betalingsformidlere sender en fil med oplysninger, som kan identificere udbetalingsmodtagerne (enten CPR-/CVR-/SE-/P-nummer).

Filen kompletteres

Komplettering er den proces, hvor NemKonto-systemet påfører NemKontonumre på CPR-/CVR-/SE-/P-numre. Filen sendes til den private betalingsformidler med oplysninger om, hvilken NemKonto, der knyttes til henholdsvis CPR-/CVR-/SE-/P-nummer, og hvilke betalingsmeddelelser, der evt. ikke kan kompletteres. De private betalingsformidlere gennemfører herefter deres sædvanlige udbetalingsprocedurer.

Maks 10.000 betalingsmeddelelser

Filen, der sendes til NemKonto-systemet, må maksimalt indeholde 10.000 betalingsmeddelelser. Begrænsningen på størrelsen af filen giver en hurtig svartid. Hvis en betalingsformidler lægger et betalingsbundt på en i øvrigt tom kø, vil bundet typisk være færdigbehandlet inden for få minutter. I perioder med spidsbelastning kan der dog gå op til et kvarter inden svar returneres.

Support til de private udbetalere

De private betalingsformidlere skal selv sørge for at fakturere og supportere de private udbetalere. Ligeledes skal de private udbetalere kunne håndtere henvendelser fra deres kunder i relation til virksomhedens brug af NemKonto-ordningen.