Privat udbetaler

Private virksomheder kan også udbetale penge til danskerne via NemKonto

Folketinget har vedtaget en lov, der tillader private virksomheder mv. at bruge NemKonto-registeret i forbindelse med udbetalinger til kunder og medarbejdere. Læs om lovgrundlaget

NemKonto for private

NemKonto for private udbetalere giver virksomheder mulighed for at effektivisere betalingsformidlingen, da det kun i minimalt omfang er nødvendigt at indhente og opdatere kontooplysninger. Samtidig skal betalingsmodtagere ikke huske at meddele de private udbetalere, hvis de får nyt kontonummer.

Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-systemet

Systemet udvikles og implementeres ud fra omkostningsprincippet, hvilket vil sige at etableringen af ordningen skal være udgiftsneutral for det offentlige. Det er derfor brugerne af systemet, der skal betale for etableringen og brugen af ordningen.

Derudover er der en række tilslutningsvilkår, som virksomhederne skal tiltræde for at kunne benytte systemet.

Læs mere om NemKonto for Private udbetalere


Har du spørgsmål til NemKonto, kan du kontakte NemKonto-support på support@nemkonto.dk eller telefon 44 60 63 68.