NemKonto

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem, som gør at offentlige myndigheder kan udbetale penge direkte til en borgers eller virksomheds konto

Med NemKonto kan det offentlige udbetale penge til dig som borger og virksomhed ved blot at kende dit cpr-/cvr-nummer. Private virksomheder kan også udbetale via NemKonto-systemet.

Alle i Danmark skal have en NemKonto

Borgere, virksomheder og foreninger er forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til. Det er den enkelte borgers og virksomheds eget ansvar at opdatere sin NemKonto ved fx et bankskifte.

Udbetalinger via NemKonto

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til en konto via en borgers CPR-nr. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler CPR-nummer med den bankkonto, som borgeren har valgt som NemKonto. Det samme gælder for virksomheder og foreninger.

Digitaliseringsstyrelsen er systemejer af NemKonto, hvilket betyder, at vi er dataansvarlig og står for leverandørstyring og håndtering af problemer, som går ud over almindelig support.

Selvbetjening via NemKonto.dk

Du kan selv se eller ændre din NemKonto med dit NemID på NemKonto.dk. Gå til NemKonto.dk   

Sagsbehandlere i offentlige myndigheder kan også benytte selvbetjening med et medarbejdercertifikat. Læs mere om myndigheder og NemKonto