NemID næste generation

NemID er nøglen til hele det digitale Danmark. Kontrakten om NemID udløber i slutningen af 2017 og arbejdet med at finde en afløser er i fuld gang.

Den nuværende NemID-kontrakt med Nets DanID udløber i slutningen af 2017, dog med mulighed for forlængelse i et år med henblik på at sikre smidig overgang til en ny løsning. Det er en naturlig anledning til at overveje, hvordan den nationale infrastruktur for e-identitet og digital signatur skal se ud i fremtiden (for nemheds skyld omtalt som ’næste generation NemID’, selvom løsningskonceptet ikke er afklaret endnu).

NemID – et samfundsanliggende

NemID er i dag et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur og er en del af hverdagen for rigtig mange borgere og virksomheder.

Som NemID er udformet i dag, er det en sikker, digital identifikation for borgere, myndigheder, private virksomheder og deres medarbejdere. Herudover er NemID også en digital signatur. Man bruger altså både NemID til at dokumentere, hvem man er, og til at ”underskrive” digitalt. Det er dog de færreste af os, der i det daglige oplever adskillelsen mellem de to funktioner.

Cirka 4,5 mio. borgere bruger NemID, og der gennemføres aktuelt mere end 55 mio. transaktioner månedligt. Borgere og virksomheder skal bruge NemID til at logge på borger.dk, virk.dk og en lang række private hjemmesider (fx netbank), benytte en række digitale selvbetjeningsløsninger og læse Digital Post.

Sikker og brugervenlig løsning

I Danmark skal vi også i fremtiden stille en sikker og brugervenlig løsning for digital identifikation og signatur til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder. Det bliver vigtigt at holde fast i en it-sikkerhedsstruktur, som forener brugervenlighed og sikkerhed, og som gavner flest mulige borgere og virksomheder. 

De kommende års arbejde med næste generation NemID er en anledning til at gentænke løsningen, så de teknologiske muligheder også fremover udnyttes bedst muligt. Målet er en fleksibel og standardbaseret løsning, der kan bruges på både offentlige og private digitale tjenester.

Derfor indgår Digitaliseringsstyrelsen, på vegne af den offentlige sektor, i et samarbejde med de danske banker om at anskaffe næste generation NemID og stille løsningen til rådighed for alle, der måtte ønske at anvende den. Læs mere om partnerskabet her på siden.

Der er mange forskellige brugerbehov, snitflader til andre løsninger, tekniske og sikkerhedsmæssige krav og muligheder mv., der skal tænkes ind i løbet af processen med at designe fremtidens NemID. Der gennemføres derfor en række analyser, vurderinger og prioriteringer som led i forberedelsen af udbuddet af næste generation NemID.