Markedsdialog

Digitaliseringsstyrelsen og pengeinstitutterne i Danmark gennemfører i samarbejde det kommende udbud af MitID. Forud for udbuddet er der gennemført nogle markedsdialoger med det formål at indhente relevante input fra markedet.

NemID, som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor gennemføres der et grundigt analysearbejde, hvor det fremtidige løsningsscenarie skal indkredses.

På baggrund af analysearbejdet vil ét samlet, mere detaljeret løsningskoncept blive identificeret og kvalificeret. Analyserne skal føre til, at rammerne for MitID lægges fast, og der kan træffes beslutning om udformningen af den nye løsning. Når rammer og løsningsmodel er besluttet, skal MitID i udbud.

Markedsdialogerne blev gennemført i september og oktober 2016.

Se opsamlingen fra markedsdialog vedr. borgere her.

Se opsamlingen fra markedsdialog vedr. erhverv her.